Tilmelding 2024

Information til Vikinger / Information for Vikings

Smedenes Vikingemarked  er åben for vikinger fra torsdag den 30. maj til mandag den 3. juni, 2024

Tilmelding finder du nederst på denne side / Registration info is at the bottom of the this page når du har læst alle vores regler 😉

Vi har plads til 50 telte, ca. 150 deltagere. / We can accomodate 50 tents, about 150 participants.

Fokus er på smedning og det gode håndværk. Vi har selvfølgelig også plads til de gode kræmmere som sælger godt vikingehåndværk.

Hvad koster det at deltage? Cost for participation?

400 Kr. pr. person som er fyldt 14 år, børn gratis.

400 Kr. pr. person over the age of 14, children free.

Prisen inkluderer et passiv medlemskab af foreningen Vikingesmedene fra Himmel og Hav og giver dig ret til at overnatte på Kysing Strand fra torsdag til mandag i markeds-ugen.
DERUDOVER får du fuld forplejning fra fredag aften til søndag/price include all meals from friday to sunday:

Mad: fredag aften ­- lørdag brunch og festmenu om aftenen -­ søndag brunch.

Meals: friday dinner – saturday brunch and evening feast – sunday brunch.

Brænde -­ wood, Kul -­ charcoal, Jern -­ iron

Deadlines: 2024

Tilmelding inden 1. maj 2024 / Registration before 1st of may 2024

Bekræftelse på tilmelding 1. maj 2024

Betaling for deltagelse kan ske ved indbetaling til

mobilepay 64481

Eller Sparekassen Kronjylland:

Reg 6116 Konto 0012820941

Senest 20. maj 2024 – Husk at skrive hvem du betaler for!
(Betaler du ikke til tiden – mister du din plads!)

Payment for participation can be done by transfering money to IBAN no: DK4461160012820941 SWIFT/BIC: KRONDK22

Must be paid before 20th. of may 2024 – Remember to sign all names on transfering­note!

Markedsregler

Der hersker markedsfred på smedetræffet! Her er ingen tiende ­ det er et nonprofit marked!

Pladsen på Kysing Strand er meget smuk og ejet af Naturstyrelsen ­ pas godt på den (efterlad den som du kom),

så vil der højest sansynlig også være mulighed for udsigt til både vikingesmede og Himmel og Hav næste år på Kysing Strand!!!

Alle har et fælles ansvar for at smedetræffet skal blive en hyggelig oplevelse for både deltagere og gæster.

Tøj, udstyr og salgsartikler skal være relatert til vikingtid. Hunde må holdes ved teltet og altid i snor. Ingen heste, bjørne eller ulve på pladsen!

Brandslukningsudstyr skal placeres synligt i alle telte “indenfor til venstre”.

Brud på markedsregler kan medføre bortvisning. Deltager er selv ansvarlig for evt. udgifter som påløper grundet dette.

Market rules

The marketpeace is a strict rule!

There is no tax for trading ­it is a non­profit market!

Kysing Strand is very beautiful and owned by the The Danish Nature Agency­ take care of the place (leave it as when you came) ­

so that we again can get the view of blacksmiths, sky and sea ­next year on Kysing Strand!

Everyone has a responsibility for the festival to be a pleasant experience for participants and visitors.

Clothing, equipment and selling articles should be related to the Viking Age. Dogs must be kept by the tent and always on leash. No horses allowed!

Fire extinguishers must be placed visibly in all tents “inside left”.

Violations of the market and camp rules can result in expulsion. Participants are responsible for any expenses incurred due to this.

Tilmelding skal indeholde følgende: / Registration must include:

Gruppens navn / Name of group *

Navn og alder på alle i teltet / Name and age of everyone in the tents *

Teltstørrelser (front x dybde – inkl. barduner mm.) / Size of tents (front x depth – incl. ropes etc.) *

Kontakt person for gruppen / Contact person *

Håndværk / Craft *

Formidling – Handelsvarer – Workshop – Show – Trade? *

Evt. vare til salg / Items for sale? *

Ankomst / Dato of arrival *

Tilmelding sker ved at sende en mail med info til:
You must send an email to register to:

tilmelding@smedenesvikingemarked.dk